Slide
Image
ขุดลอกท่อระบายน้ำ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ก่องสาธารณสุขฯ และกองช่าง ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและเปิดทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนน ท.2 ข้างร้านข้าวมันไก่,ร้านน้ำแข็ง,ร้านแก้วเจริญ โดยขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าใกล้บริเวณทางเท้า ไม่ทิ้งเศษอาหารไขมันลงมาตามท่อ ทำให้คราบเศษอาหารไขมันสะสมจนท่ออุดตันและเกิดมลภาวะน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
Image
ประชุมประจำเดือนมอบนโยบายการทำงาน วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566เวลา 10.00 น. นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก พร้อมด้วยนางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์ (รักษาการปลัดเทศบาล) ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน ให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งมอบนโยบายและหลักเกณฑ์การทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและความเรียบร้อยในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
Image
เปลี่ยนธงชาติและลูกรอกเสาธงชาติ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติและลูกรอกเสาธงชาติ เพื่อความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
Image
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบเงินสดและเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งได้ประสานงาน มายังเทศบาลตำบลห้วยกระบอก เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านไม้เก่า ชุมชนห้วยกระบอก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเบื้องต้น ในการนี้ นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้ นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ) และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตึ้ง ต้องขอพระคุณแทนครอบครัวผู้ประสบภัยมา ณ โอกาสนี้คะ
Image
สโมสรไลออน ท่ามะกา ร่วมมอบทุน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 สโมสรไลออนท่ามะกากาญจน์ ได้นำคณะร่วมมอบมอบทุน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ บ้านไม้เก่า ชุมชนตลาดห้วยกระบอก จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณคณะสโมสรไอออนท่ามะกากาญจน์ มา ณ โอกาสนี้คะ
Image
ระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณถนนเทศบาล 1 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลาโดยประมาณ 06:00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลห้วยกระบอก โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณถนนเทศบาล 1 ขณะนี้เพลิงได้สงบแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลลูกแก เทศบาลตำบลหนองลาน อบต.สนามแย้ อบต.ยางม่วง อบต.ดอนชะเอม จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลนครนครปฐมเทศบาลตำบลกำแพงแสน อบต.กำแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก อบต.ทุ่งบัว จังหวัดนครปฐม
Image
โครงการ "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ จัดทำโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระบอก เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกเศษอาหาร หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
Image
แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ถนนเทศบาล 1 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายนายประมาณ ขลุ่ยศรีตระกุล รองนายกฯ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน กรณีท่อน้ำสาธารณะอุดตัน บริเวณ ถนนเทศบาล 11 ได้ดำเนินการเปิดฝาท่อเพื่อนำเศษหิน ดิน และเศษขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำ รวมทั้งใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าในตามแนวท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ไม่ให้มีการท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน
Image
แก้ไขปัญหาท่อน้ำสาธารณะอุดตัน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนของประชาชน กรณีท่อน้ำสาธารณะอุดตัน บริเวณถนน ท.1 ได้ดำเนินการเปิดฝาท่อเพื่อนำเศษหิน ดิน และเศษขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำ รวมทั้งใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าในตามแนวท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ไม่ให้มีการท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน
Image
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. #โดยนายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
Image
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลห้วยกระบอก นำโดยนายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอกทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
Image
ปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะห้วยกระบอก วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ #บริเวณสวนสาธารณะริมลำห้วยกระบอก โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ดายหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้สวยงามสะอาดตา
Image
งานถนนคนเดิน เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขายของ #ถนนคนเดินห้วยกระบอก ในวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2566 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
Image
ทำความสะอาดอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ดับเพลิงหลังเก่า) เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดโรค ลดฝุ่นละอองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี กับผู้ที่สัญจรไปมา
Image
ดนตรีในสวน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน”ณ สวนสาธารณะริมลำห้วยกระบอก เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวห้วยกระบอกและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความเครียด และเป็นเพิ่มความสุขให้ประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้ #นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขต 4 มาร่วมงานพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้ #นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,นางสาวณภัสนันท์ เพียง สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ...
Image
ตรวจสภาวะสุขภาพในช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กก่อนวัยเรียน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ ได้ร่วมรับการตรวจสภาวะสุขภาพในช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 🦷 เพื่อป้องกันฟันผุ 🦷ในเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
Image
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนเทศบาล 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนน ท.3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนสัญจรไปมา
Image
ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ชำรุด วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้นายประมาณขลุ่ย ศรีตระกูล รองนายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ชำรุด บริเวณสี่แยกไปรษณีย์ห้วยกระบอก เพื่อดูดน้ำเสียและใช้งานได้ตามปกติ และระบายน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
Image
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระบอก เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดของกองทุนฯ
Image
ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการซ่อมแซม ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณถนนเทศบาล 3.ข้างร้านขายน้ำเต้าหู้ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
Image
ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายการทำงาน วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566เวลา 10.00 น. #ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับพนักงานเทศบาล นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก พร้อมด้วยนางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์ (รักษาการปลัดเทศบาล) ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน ให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งมอบนโยบายและหลักเกณฑ์การทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและความเรียบร้อยในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
Image
ชี้แนวเขตปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ชำรุด วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายให้นายประมาณขลุ่ยศรีตระกูล,นายเฉลิมพล อาชาวชาลี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายเขมรุจ นาคราช ผอ.กองช่าง,นายชัยวัฒน์ จรูญธวัชชัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นร่วมกับ อบต.ทุ่งลูกนก ชี้แนวเขตเพื่อทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณถนน ท.3 ข้างวงเวียนของเทศบาลตำบลห้วยกระบอก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา
Image
งานวันเด็กแห่งชาติ “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก #ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอกเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารห้วยกระบอก 125 ปี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ บ้านลมหรรษา ม้าหมุน ระบายสีตุ๊กตา และซุ้มเล่นเกมส์ต่างๆ กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระบอกซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม และขนม และมอบของขวัญของรางวัล อีกมากมาย .
Image
ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน เทศบาล 1 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ และความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา
Image
"ดนตรีในสวน" วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน”ณ สวนสาธารณะริมลำห้วยกระบอก เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวห้วยกระบอกและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความเครียด และเป็นเพิ่มความสุขให้ประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขต 4 มาร่วมงานพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้ นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,นางสาวณภัสนันท์ เพียง สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระบอก คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก สำหรับการจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน #โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมและนักร้องนักดนตรีจากวง#สามใบเถา ร่วมร้องเพลง ขับกล่อมดนตรี มอบความสุข ความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ทำให้ภายในงานมีแต่ความสุขและรอยยิ้ม เป็นที่น่าประทับใจ บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสุข
Image
ซ่อมแซมท่อน้ำประปา วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองการประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณ หน้าโรงเรียนเทพวิทยา ที่แตก ชำรุดเสียหาย และในขณะนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว